- با توجه به شرایط بدنی و سابقه ی تمرینی و هدف ورزشکار
- مشخص نمودن نحوه‌ی اجرای تصویری تمام حرکات تمرینی و توضیحات تکمیلی در مورد نحوه ی اجرای حرکات
- مشخص نمودن دقیق عضلات درگیر در هر حرکت تمرینی

- تنظیم برنامه ی تمرین برای منزل یا باشگاه به انتخاب ورزشکار و با توجه به امکانات موجود ورزشی
- در صورت عدم دسترسی به هیچ یک از تجهیزات ورزشی با توجه به تنوع حرکات، برنامه ای اختصاصی بدون نیاز به تجهیزات ورزشی و با کمک وزن بدن تان طراحی میشود
- مشاهده ی نمودار پیشرفت که با وارد کردن وزن و سایزتان می توانید تغییرات بوجود آمده را بر روی نمودار مشاهده کنید
- مدت زمان پیشنهادی برای اجرای برنامه ی تمرینی ۵ هفته می باشد ، یعنی یک برنامه ریزی تمرین برای ۵ هفته تنظیم میشود​​​​​​​

درخواست برنامه

هزینه : 200 هزار تومان

مدت زمان انتظار برای دریافت برنامه  : 5  الی 7 روز

طراحی برنامه ی تمرینی

​​​​​​​- با توجه به شرایط فعلی بدن و هدف نهایی ورزشکار
- برنامه ی غذایی آسان و موثر با استفاده از متد روز دنیا 
- اصلاح اولیه ی تغذیه در گام نخست و تغییر سبک زندگی
-  نزدیک شدن گام به گام به لایف استایل فیتنس
- مدت اجرای پیشنهادی برای برنامه ی تغذیه ۵ هفته می باشد ، یعنی یک برنامه ریزی تغذیه برای ۵ هفته تنظیم میشود​​​​​​​

درخواست برنامه

طراحی برنامه ی تغذیه 

مدت زمان انتظار برای دریافت برنامه  : 5  الی 7 روز

هزینه : 200 هزار تومان

​​​​​​​طراحی برنامه ی تمرینی و تغذیه در کنار هم به صورت پکیج ارائه می‌شود
- طراحی برنامه ی تمرینی با توجه به شرایط بدنی و سابقه ی تمرینی و هدف ورزشکار
- مشخص نمودن نحوه‌ی اجرای تصویری تمام حرکات تمرینی و توضیحات تکمیلی در مورد نحوه ی اجرای حرکات
- مشخص نمودن دقیق عضلات درگیر در هر حرکت تمرینی
- تنظیم برنامه ی تمرین برای منزل یا باشگاه به انتخاب ورزشکار و با توجه به امکانات موجود ورزشی
- در صورتی عدم دسترسی به هیچ یک از تجهیزات ورزشی با توجه به تنوع حرکات، برنامه ای اختصاصی بدون نیاز به تجهیزات ورزشی و با کمک وزن بدن تان طراحی میشود
- مشاهده ی نمودار پیشرفت که با وارد کردن وزن و سایزتان می توانید تغییرات بوجود آمده را بر روی نمودار مشاهده کنید
​​​​​​​​​​​​​​-طراحی برنامه ی تغذیه
​​​​ با توجه به شرایط فعلی بدن و هدف نهایی ورزشکار
- برنامه ی غذایی آسان و موثر با استفاده از متد روز دنیا 
- اصلاح اولیه ی تغذیه در گام نخست و تغییر سبک زندگی
-  نزدیک شدن گام به گام به لایف استایل فیتنس
- مدت زمان پیشنهادی برای اجرای برنامه ها ۵ هفته می باشد ، یعنی یک برنامه ریزی تمرین و یک برنامه ریزی تغذیه برای ۵ هفته تنظیم میشود​​​​​​​

درخواست برنامه

پکیج تناسب اندام

مدت زمان انتظار برای دریافت برنامه  : 5  الی 7 روز

هزینه : 400 هزار تومان


​- با توجه به شرایط بدنی و سابقه ی تمرینی و هدف ورزشکار
- مشخص نمودن نحوه‌ی اجرای تصویری تمام حرکات تمرینی و توضیحات تکمیلی در مورد نحوه ی اجرای حرکات
- مشخص نمودن دقیق عضلات درگیر در هر حرکت تمرینی
- تنظیم برنامه ی تمرین برای منزل یا باشگاه به انتخاب ورزشکار و با توجه به امکانات موجود ورزشی
- در صورت عدم دسترسی به هیچ یک از تجهیزات ورزشی با توجه به تنوع حرکات، برنامه ای اختصاصی بدون نیاز به تجهیزات ورزشی و با کمک وزن بدن تان طراحی میشود
- مشاهده ی نمودار پیشرفت که با وارد کردن وزن و سایزتان می توانید تغییرات بوجود آمده را بر روی نمودار مشاهده کنید

- تعیین نقاط قوت و ضعف بدن ورزشکار
- یک بار تماس تصویری در هفته برای رفع ایرادات
- تغییر برنامه ریزی تمرین به صورت هفتگی برای ایجاد شوک جدید

- مدت زمان پیشنهادی برای اجرای برنامه ی تمرینی ۵ هفته می باشد ، یعنی ۵ برنامه ریزی تمرین برای ۵ هفته تنظیم میشود​​​​​​​

درخواست برنامه

تمرین وی آی پی
​​​​​​​

مدت زمان انتظار برای دریافت برنامه  : 1 الی 2 روز

هزینه : 700 هزار تومان