پوریا رستمی

- مدرس بین المللی فیتنس فدراسیون بدنسازی و فیتنس اتریش  NPC AUSTRUA

-  دارای لایسنس های زیر از آکادمی بین الملی IFPE آلمان 

Personal Trainer
Nutrition Coach
Functional Training
Group Fitness Trainer
 Lifestyle Coach

 Mental Coach​​​​​​​

​​​​​​-  مبدع روش پیشرفته تمرین با وزن بدن با نام Beprostyle

- استعدادیاب ورزشی فدارسیون ترای اتلون ایران Iran Triathlon
​​​​​​​
- مربی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ایران NOC I.R IRAN
​​​​​​​

پوریا رستمی PouriaRostami